Referat af generalforsamling 13. marts 2017

Uddrag af referatet:

Nye regler for nye skytter indebærer et forhåndstjek af ID i foreningens opholdsstue, før der aftales første skydedag.

Kameraovervågning på banen samt i opholdsstuen.

Kontingentet fortsætter uændret med 600 kr. årligt for voksne og 400 kr. for børn. Kontingentet betales helårligt forud og forfalder 1. januar, betalingsfristen er 30 dage - de ændrede frister får virkning fra 1.1.2018.

Banen er bygget lidt om, så der kan godkendes kappeklædt/magnum samt cal. 45 ammunition - afventer politiets (snarlige) godkendelse.

Ordinær generalforsamling 2017

Generalforsamling i Køge Skytteforening mandag den 13. marts 2017, kl 19 i mødelokale 1 i Rishøjhallen.

Dagsorden vedhæftet.

Referat af bestyrelsesmøde 9. november 2016

Pistolterræn Tubæk

DGI STORSTRØMMEN, SKYDNING, AFHOLDER PISTOLTERRÆN SØNDAG DEN 23. oktober 2016 I TUBÆK.                                   

Mødested:  Tubæk skyttecenter Mønvej 48 Præstø.

Anbefaling: Tilmelding gennem Tom så vi kan gå i samlet flok - kontakt koege.skytteforening@gmail.com

Våbenfremvisning 2016

Våbenfremvisning 2016

Det er nu tid til våbenfremvisning i Køge Skytteforening, Skolevej 7 i kælderen, det betyder, at man skal fremvise sine våben samt tilladelse på en af de 4 følgende datoer.
Det er meget vigtigt at møde op til våbenfremvisning, da man i modsat fald får inddraget sin våbentilladelse via en SKV 5.

* 28. september   18,30 til 20,00
* 5. oktober          18,30 til 20,00
* 12. oktober        18,30 til 20,00
* 19. oktober        18,30 til 20,00

Husk, at dit kontingent skal være betalt for 2016.

Riffelskytterne holder sommerferie i juli måned

Terrænskydning for pistol Tubæk 5. juni 2016

HOLMEGAARD SKYTTEFORENING AFHOLDER I

SAMARBEJDE MED DGI STRØMMEN SKYDNING

PISTOLTERRÆN SØNDAG DEN 05-06-2016 I TUBÆK.

Vi skyder udendørs fra og med 2. maj.

Fra og med mandag den 2. maj skyder vi udendørs på banerne ved Svansbjerg - helt præcist Lidemarksvej 33A, 4681 Herfølge.

 

Referat af bestyrelsesmøde 23.2.2016

Referat af ordinær generalforsamling 15.2.2016

Pages

Subscribe to Køge Skytteforening RSS