Terrænskydning pistol, Igelsø 22.10.2017

En herlig skydedag i grusgraven ved den smukke Igelsø. 54 foreninger deltog med fra 11 til 1 skytte, i alt 215. Køge Skytteforening var alene repræsenteret af undertegnede, der kom ind på en 36. plads med GPA (grovpistol andet) ud af 116 i disciplinen. Det kan gøre bedre, og det bliver det, når terrænsæsonen begynder igen. Jeg håber flere vil være med i denne herlige feltaktivitet, hvor man skyder efter mål på varierende afstand, i varierende udformning - nogle endda bevægelige - og på tid. En runde tager mellem 1½ og to timer og man kan gå fra én runde til - nogle gange - tre. 

Tid til den årlige våbenfremvisning

  • 4. oktober 18:30 til 20:00
  • 11. oktober 18:30 til 20:00
  • 18. oktober 18:30 til 20:00
  • 25. oktober 18:30 til 20:00

Kilk på overskriften og se detaljer i den vedhæftede pdf-fil.. Bemærk: Kontingent for 2017 skal være betalt.

Skydearrangementer - efterår 2017

Listen over skydearrangementer for efteråret er lang og spændende - se f.eks pistolterrænskydning i Tubæk og Igelsø i oktober. Hvis du er interesseret, går du ind på Skydetilmelding.dk, og melder dig til.

 

Reviderede vedtægter - 2017

Logokasket og mærke

Prisleje: 100kr for kasketten og 50kr for mærket

Det er nu muligt at bestille kasket med skytteforeningens logo samt løse mærkater til påsætning på diverse tekstiler eller hvad man vil. Kontakt Anker.

Udendørs sommerskydning fra og med 1. maj

Fra og med 1. maj forlægger vi skydningen til Svansbjergs 25m og 50m baner, se skydetiderne under fanebladet 'Praktisk'

Referat af generalforsamling 13. marts 2017

Uddrag af referatet:

Nye regler for nye skytter indebærer et forhåndstjek af ID i foreningens opholdsstue, før der aftales første skydedag.

Kameraovervågning på banen samt i opholdsstuen.

Kontingentet fortsætter uændret med 600 kr. årligt for voksne og 400 kr. for børn. Kontingentet betales helårligt forud og forfalder 1. januar, betalingsfristen er 30 dage - de ændrede frister får virkning fra 1.1.2018.

Banen er bygget lidt om, så der kan godkendes kappeklædt/magnum samt cal. 45 ammunition - afventer politiets (snarlige) godkendelse.

Ordinær generalforsamling 2017

Generalforsamling i Køge Skytteforening mandag den 13. marts 2017, kl 19 i mødelokale 1 i Rishøjhallen.

Dagsorden vedhæftet.

Referat af bestyrelsesmøde 9. november 2016

Pistolterræn Tubæk

DGI STORSTRØMMEN, SKYDNING, AFHOLDER PISTOLTERRÆN SØNDAG DEN 23. oktober 2016 I TUBÆK.                                   

Mødested:  Tubæk skyttecenter Mønvej 48 Præstø.

Anbefaling: Tilmelding gennem Tom så vi kan gå i samlet flok - kontakt koege.skytteforening@gmail.com

Pages

Subscribe to Køge Skytteforening RSS