Logokasket og mærke

Prisleje: 100kr for kasketten og 50kr for mærket

Det er nu muligt at bestille kasket med skytteforeningens logo samt løse mærkater til påsætning på diverse tekstiler eller hvad man vil. Kontakt Anker.

Udendørs sommerskydning fra og med 1. maj

Fra og med 1. maj forlægger vi skydningen til Svansbjergs 25m og 50m baner, se skydetiderne under fanebladet 'Praktisk'

Referat af generalforsamling 13. marts 2017

Uddrag af referatet:

Nye regler for nye skytter indebærer et forhåndstjek af ID i foreningens opholdsstue, før der aftales første skydedag.

Kameraovervågning på banen samt i opholdsstuen.

Kontingentet fortsætter uændret med 600 kr. årligt for voksne og 400 kr. for børn. Kontingentet betales helårligt forud og forfalder 1. januar, betalingsfristen er 30 dage - de ændrede frister får virkning fra 1.1.2018.

Banen er bygget lidt om, så der kan godkendes kappeklædt/magnum samt cal. 45 ammunition - afventer politiets (snarlige) godkendelse.

Ordinær generalforsamling 2017

Generalforsamling i Køge Skytteforening mandag den 13. marts 2017, kl 19 i mødelokale 1 i Rishøjhallen.

Dagsorden vedhæftet.

Referat af bestyrelsesmøde 9. november 2016

Pistolterræn Tubæk

DGI STORSTRØMMEN, SKYDNING, AFHOLDER PISTOLTERRÆN SØNDAG DEN 23. oktober 2016 I TUBÆK.                                   

Mødested:  Tubæk skyttecenter Mønvej 48 Præstø.

Anbefaling: Tilmelding gennem Tom så vi kan gå i samlet flok - kontakt koege.skytteforening@gmail.com

Våbenfremvisning 2016

Våbenfremvisning 2016

Det er nu tid til våbenfremvisning i Køge Skytteforening, Skolevej 7 i kælderen, det betyder, at man skal fremvise sine våben samt tilladelse på en af de 4 følgende datoer.
Det er meget vigtigt at møde op til våbenfremvisning, da man i modsat fald får inddraget sin våbentilladelse via en SKV 5.

* 28. september   18,30 til 20,00
* 5. oktober          18,30 til 20,00
* 12. oktober        18,30 til 20,00
* 19. oktober        18,30 til 20,00

Husk, at dit kontingent skal være betalt for 2016.

Riffelskytterne holder sommerferie i juli måned

Terrænskydning for pistol Tubæk 5. juni 2016

HOLMEGAARD SKYTTEFORENING AFHOLDER I

SAMARBEJDE MED DGI STRØMMEN SKYDNING

PISTOLTERRÆN SØNDAG DEN 05-06-2016 I TUBÆK.

Vi skyder udendørs fra og med 2. maj.

Fra og med mandag den 2. maj skyder vi udendørs på banerne ved Svansbjerg - helt præcist Lidemarksvej 33A, 4681 Herfølge.

 

Pages

Subscribe to Køge Skytteforening RSS