Våbenfremvisning 2015

Så er det igen tid til våbenfremvisning i Køge Skytteforening. Det foregår på foreningsadressen i Rishøjhallen indenfor de annoncerede skydetider.

Der vil være åben for fremvisning på følgende datoer.

  • Onsdag den 30 september.
  • Onsdag den  7 oktober.
  • Onsdag den 14 oktober.
  • Onsdag den 21 oktober.

Det er meget vigtigt at møde op til våbenfremvisning. Politiet og dermed samfundet stiller krav til alle, dermed også til Køge Skytteforening. Møder man ikke op til fremvisningen, skal foreningen overdrage sagen til Politiet, og man vil ikke længere have tilladelse til de våben, der er registeret.

Samtidig beder vi om, at kontingentbetalingen til foreningen er ajour, da medlemskab, som bekendt, er en forudsætning for at besidde våben. Kvittering bedes medbragt. (betalingsanvisninger ses på hjemmesiden)