Nye regulativer for våben på vej fra EU

Kommissionen har fremsat forslag om ændring af direktivet om EU skydevåben, som definerer de regler, hvorefter private kan erhverve og besidde våben, samt overførsel af skydevåben til et andet EU-land. Hovedelementerne i den foreslåede revision er:

  1. Strengere regler om at forbyde visse* halvautomatiske skydevåben, som private under ingen omstændigheder må eje, selv om de er blevet permanent deaktiveret
  2. Strammere regler for online-erhvervelse af skydevåben, for at undgå erhvervelse af skydevåben, centrale dele eller ammunition via internettet
  3. Fælles EU-regler om mærkning af skydevåben for at forbedre sporbarheden af ​​våben
  4. Bedre udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne, for eksempel om afvisning af tilladelse til at eje et skydevåben besluttet af en anden national myndighed, og pligt til at sammenkoble nationale registre over våben
  5. Fælles kriterier i forbindelse alarm våben (f.eks nødblus og starterpistoler) for at forhindre deres omdannelse til fuldt fungerende skydevåben
  6. Strengere betingelser for handel med deaktiverede skydevåben
  7. Strengere betingelser for samlere for at begrænse risikoen for salg til kriminelle

De foreslåede ændringer skal godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet.

* Det har ikke været mig muligt at finde en definition på 'visse'; men det handler øjensynligt om våben, som ligner militære automatvåben.