Referat af generalforsamling 13. marts 2017

Uddrag af referatet:

Nye regler for nye skytter indebærer et forhåndstjek af ID i foreningens opholdsstue, før der aftales første skydedag.

Kameraovervågning på banen samt i opholdsstuen.

Kontingentet fortsætter uændret med 600 kr. årligt for voksne og 400 kr. for børn. Kontingentet betales helårligt forud og forfalder 1. januar, betalingsfristen er 30 dage - de ændrede frister får virkning fra 1.1.2018.

Banen er bygget lidt om, så der kan godkendes kappeklædt/magnum samt cal. 45 ammunition - afventer politiets (snarlige) godkendelse.