Vandelsattest - SKV6-godkendelse før 1.7.2018

Som led i regeringens bandepakke, træder der en ny våbenbekendtgørelse i kraft den 01/01 2018. Den får betydning for medlemmer, der ikke benytter eget våben, og som er fyldt 15 år; de (I)  skal godkendes af politiet på en SKV6, for lovligt efter den 01/07 2018 at få overladt et våben - enten det tilhører foreningen eller et andet medlem.

Hvem skal søge?
Medlemmet skal selv søge via www.borger.dk og får besked via E-Boks. Foreningen får besked pr. brev.

Hvordan søger man?
Udfyld SKV6-blanketten, udskriv og underskriv den – scan den ind og send den som sikker mail via www.borger.dk eller pr. post til et af politiets to administrative centre (ACV/ACØ) – læs mere i vejledningen på side 2 af SKV6-blanketten. Formanden har ophængt yderligere vejledning i foreningslokalet:

Foreningens navn: Køge Skytteforening, SKV-nummer 000363
Ved: Formand John Sejr Pedersen, Ringen 64, 4600 Køge

Sendes efter udfyldelse og underskrift elektronisk via borger.dk

Under post i Borger.dk vælges 'Stat eller Kommune', 'Rigspolitiet', Adm Center Øst' og til sidst 'ACØ Våben og våbentilladelser' dernæst en venlig hilsen og den scannede SKV6 som bilag - eller med alm post til:

Administrativt Center Øst
Att: Våben
Postboks 199
2630 Taastrup

Her findes SKV6:
SKV6 blanketten findes her.

Hvornår skal jeg søge om en SKV6-godkendelse?
Hvis du er medlem af skytteforeningen, er fyldt 15 år, ikke SKV-godkendt (SKV1, SKV2, SKV3 eller SKV6) gennem egen forening og ønsker at skyde.

Hvornår skal jeg ikke søge om en SKV6-godkendelse?
Hvis du ikke er medlem, men blot ønsker at prøveskyde i foreningen, se dog fanebladet "Ny skytte"
Hvis du er SKV-godkendt i foreningen.

Gyldig fra:
Efter den 01/07 2018 må et medlem kun få overladt et våben, hvis man er SKV6-godkendt eller har en anden godkendelse som erstatter den.
Det oplyses, at ansøgninger, der indsendes senest den 31. marts 2018, kan være færdigbehandlede den 1. juli 2018 - forudsat, naturligvis, at der ikke er problemer.

Foreningen skal kontrollere, at kun godkendte personer får overladt våben.

Forklaring på SKV-Blanketterne: https://www.dgi.dk/skv/vaabenregistrering/skv-blanketter